Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Johannes de Doper getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Verder zal iedere vrijwilliger het document “Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers”moeten tekenen.  Klik hier om het volledige document te lezen (.pdf).

Een andere maatregel is de vertrouwenspersonen, zowel voor de kinderen als de vrijwilligers.