Vertrouwenspersonen

Zowel de kinderen als onze vrijwilligers moeten terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Scouting Johannes de Doper heeft daar de volgende mensen voor aangesteld:

Vertrouwenspersoon voor de jeugd is Sandra van Dusschoten
Vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers is Koert-Jan de Weert (06-13525724)